Home
  • Thermo Image.

Een nieuwe kijk op diagnose van mechanica.

Door temperatuur zie je alles:

Thermografische inspecties en foto reportage

Thermografische video opnamen in HD.

1280 x 960 Super resolution.

Specialiteit: Schepen / Kranen / Industrieel

 

Huybergsebaan 207

2910 Essen

BE 0559 831 144

 

Ons Service nummer: +32 468 12 66 65

 

Interventies? ( Dag / Nacht ) Bel: +32 478 49 28 30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is Thermografie?

Thermografie is een contactloze meet methode waarbij temperatuurverschillen in kaart worden gebracht door een warmte beeldcamera, die infrarood golflengtes detecteert, analyseert en omzet in beelden.

 

Hoe werkt thermografie?

Om uit te leggen hoe thermografie werkt, moeten we eerst even vertellen hoe wij mensen de dingen waarnemen. Wij zien voorwerpen omdat zij licht weerkaatsen. Ga maar na: in het donker zien wij niets, omdat er geen lichtweerkaatsing is. Maken we een foto van een object, dan is dat niets meer dan een puntsgewijze momentweergave van die lichtweerkaatsingen. Ieder voorwerp straalt naast licht ook warmte uit. Die warmte kunnen wij mensen niet waarnemen, laat staan de verschillen in warmte. Een warmte beeldcamera kan dat wel. Maken we een foto van een object met een warmte beeldcamera, dan is dat wederom niets meer dan een puntsgewijze weergave van die straling. Net zoals een 'gewone' foto ons de kleurverschillen van het object laat zien, zo geeft een thermografische foto ons dus de warmteverschillen weer.

 

Thermografie: fotografie door een thermograaf

Thermografie is het vakgebied van een thermograaf. Feitelijk, afgaande op bovenstaand verhaal, is een thermograaf niets meer dan een fotograaf. Met weliswaar een speciale warmte beeldcamera, namelijk een die niet de lichtstralen van een voorwerp opvangt, maar de warmtestralen. En met bovendien specifieke kennis van datgene wat hij fotografeert.

 

Thermografie: wat doet de thermograaf?

Dankzij de thermografie kunnen gebreken, gevaren of zwakheden in installaties, panden en constructies zichtbaar worden gemaakt.

Voorbeelden:

Overbelaste of slechte aansluitingen in een elektrische installatie en bekabeling.

lekkende compressoren of pompen in een mechanische installatie.

Gas en vloeistof lekken opsporen.

lekkages in een vloerverwarming.

Verstoppingen in leidingen, radiatoren en koelers opsporen.

tochtgaten in een constructie.

Isolatie lekken opstoren van uitlaten of stoom leidingen.

Doorstroom in leidingen detecteren.

De thermograaf maakt opnames van een installatie, constructie of pand, ziet gebreken, gevaren en zwakheden en rapporteert deze. De eigenaar van het geĆÆnspecteerde object kan vervolgens heel gericht maatregelen nemen. Dit om het probleem of dreigende probleem te verhelpen.

 

 

Voordelen van thermografie.

 

NON DESTRUCTIVE TESTING.

 

Thermografie is mogelijk tijdens productie. Er dienen geen motoren of machines te worden stil gelegd. Dit bespaard kostbare tijd om een eerste diagnose te kunnen maken.

Thermografie voorkomt storingen, uitval, brand of persoonlijke ongevallen: je constateert naderende problemen al in een vroeg stadium en kunt dus tijdig maatregelen nemen.

Meerdere onderdelen op het zelfde moment kunnen zien.

Thermografie werkt kostenbesparend: voorkomen is immers vaak goedkoper dan genezen.

Thermografie werkt tijdbesparend: door warmteverschillen te registreren zie je direct de oorzaak van een probleem. Vaak schakelt een technische dienst daarom eerst een thermograaf in om het probleem te detecteren, alvorens hij het probleem verhelpt.

Thermografie werkt risicodekkend: een thermografisch rapport kan het bewijs zijn dat een installatie veilig is.

 

 

Conclusie:

 

Door een periodieke inspectie van alle belangrijke machines, pompen, leidingen, motoren, isolaties elektrische installaties, gebouwen, daken enz. is het mogelijk om vroeg tijdig problemen op te sporen en in te grijpen.

Dit heeft als rechtstreeks gevolg tijdig in te kunnen grijpen voor dat er zich ernstige problemen voor gaan doen. Dit waarborgt bedrijfszekerheid in productie, .

Dit zorgt er voor dat onnodige kosten door pannes ten gevolge van slijtage voor een groot deel kunnen vermeden worden omdat er tijdig kan worden in gegrepen en een herstelling plannen.

 

Daarom is Thermografie kosten besparend!!!

 

Daarom bieden wij u vogende aan:

 

Thermografische inspecties van:

 

Mechanische instalaties zoals:

- Automatische systemen met veel bewegende delen.

- Rollende banden en trog stellen.

- Ketting overbrengingen.

- Assen en lagers van motoren, pompen, en tanwiel kasten.

 

 

Electrische instalaties:

- Electro motoren.

- Aansluit kasten.

- Bekabeling.

- Contacten, relais en contactoren.

- Schakelaars en zekeringen.

 

 

Kontrole van koel en verwarming systemen.

- Verbrandings motoren ( Diesel / Benzine / Gas )

- Koel en vries instalaties.

- Hydraulische systemen.

- Stoom instalaties

 

 

Kontrole van mechanische onderdelen:

- Kranen van Groot tot klein ( Eletrisch / Diesel Hydraulisch / Hybride )

- Rolbruggen / Schepen / Industrie / Leidingen.

- Koppelingen.

- Pneumatische en Hydraulische ventielen.

 

 

Lek detectie:

- Koel systemen.

- Motoren.

- Vet instalaties en smeer systemen.

- Pompen.

- Ventiatie leidingen.

- Terugslag kleppen onder druk.

- Perslucht instalaties en leidingen.

- Isolatie.

- Stoom instalaties en leidingen.

- Tanks.

- Controle van vloeistof afsluiters onder druk zonder fisiek contackt.

- Wanden , doorvoeren door muren, gebouwen en daken.

- Tandwiel kasten.

- Hydraulische systemen.

- Vacuum systemen.

 

 

Voor al uw opdrachten: Contacteer ons tempratuur@gmail.com

Mobiel: +32 468 12 66 65

 

 

 

 

 

Na een grondige Inspectie en gedetailleerd rapportering weet u wat de gebreken

zijn die moeten aangepakt worden.

 

Voor al uw herstellingen kan u vertrouwen op:

 

 

 

 

 

- Mechanisch.

- Constructies.

- Las werkzaamheden.

- Hydraulisch.

 

Schepen / Kranen / Industriƫle instalaties.

 

 

Like ons op Facebook en deel!